It og Sundhed – Københavns Universitet

Fremtidens sundhedssektor

 

Sundhed kræver it 
De næste år vil vi se at patienterne i højere grad inddrages og får ansvar for eget helbred, hvor teknologi vil ændre lægen og andre behandleres rolle, og hvor patienten også vil blive en aktiv forbruger af teknologibaserede sundhedsydelser. Der kræves nye og innovative it-løsninger udviklet af it-medicinere med indsigt i sundhed og sygdom for at Danmark kan være på forkant i udviklingen af et velfærdsteknologi baseret samfund....

Teknologi redder liv
Hurtig adgang til oplysninger om patienter er afgørende for den rigtige behandling.
Hjemmeovervågning giver mulighed for at gribe ind før eller når det går galt fx astma patienten der ikke kan få luft, sukkersygepatienten med for lavt blodsukker eller nyrepatienten der har dialyseproblemer derhjemme.
Vær med til at udvikle mulighederne som it-mediciner

Hvordan er jobmulighederne? Læs her!

Er du allerede indskrevet på IT og sundhed?

Find alle informationer i din uddannelsesportal i KUnet

For bacheloruddannelsen: https://intranet.ku.dk/itsundhed_ba/

For kandidatuddannelsen: https://intranet.ku.dk/itsundhed_ka/

 

 

Kursuskatalog

Vi har fået en ny kursusdatabase på SUND. Du kan finde en beskrivelse af alle bachelorkurserne her og kandidatkurserne her.

Husk også at orientere dig i studieordningen for It og Sundhed samt Studieordningernes fællesdel som du finder her

Allerede studerende?

Søg ind

 

Tag aktiv del i de medicinske udfordringer
På "It og Sundhed" får du viden om sundhed, sygdom, patientforløb, teknologi og samspillet mellem teknologi og mennesker. Du bliver "it-mediciner", rustet til at forstå patienters behov, behandleres ønsker og nedbryde teknologiske barrierer i et samarbejde med udviklerne. Du bliver brobygger mellem ønsker, behov og fremtidens løsninger.

Vil du vide mere:
Studerende for en dag - kontakt studieleder Lars Kayser på lk@sund.ku.dk eller 35327291.

Læs om eksterne perspektiver på "It og Sundhed" her

Rekvirer en trykt brochure - skriv til studiesekretær Christine Gulstad: mariegu@sund.ku.dk